Przepowiednia dla Świata

Złożenie scen z filmu Konopielka, Pasja oraz modelu kataklizmu. Apokaliptyczna przepowiednia konica świata. Fragmenty Pisma Świętego z Izajasza 53 oraz Objaw...

Downloads:1, Views:1, Likes:0Dislike

Download this video
download note