Beočinski kamp za borbu protiv narkomanije

U Beočinu je početkom godine osnovan kamp "Srećno" u kojem se za zavisnici od narkotika slobodnom voljom odvikavaju od droge.

Downloads:1, Views:1, Likes:0Dislike

Download this video
download note