‫مستند جنایت زندان کهریزک‬‎

شاهدان عینی و بازداشتی‌های آزاد شده از کهریزک، وضعیت این بازداشتگاه غیر قانونی را این‌گونه توصیف می‌کنند: در یک سولهٔ ۲۰۰ متری بدون وجود دستگاههای تهویهٔ هوا...

Downloads:1, Views:1, Likes:0Dislike

Download this video
download note