PUT SPASA - ORGINALNI SNIMAK IZ 1993 - 2

Nakon izdaje HVO-a 1993. protjerano 7.000 vojnika i civila sa prostora općina Teslić, Tešanj, Žepče i Maglaj Malo je poznato da se tokom juna 1993. godine na...

Downloads:1, Views:1, Likes:0Dislike

Download this video
download note